ALE Hop LV by Hansapost OY - Issuu

Pūces karuseļa iespēju piemērs

IETEICAMA: LABĀKAIS CFD BROKERS

Latvijā ļoti daudzi, it īpaši cilvēki gados un cilvēki ar zemiem ienākumiem, nespēj samaksāt šo maksājumu, kas faktiski ir mākslīgs un būtībā atklāts veids, kā cilvēkiem atņemt viņu dzimtas īpašumus, kas ir radīti paaudžu paaudzēs.

Pietiek :: Tiesas spriedums atklāj Balderes-Sildedzes

Vairākumam Latvijas iedzīvotāju nav ne daļu pamatkapitālos, ne akciju, ne vērtspapīru. Viņu vienīgā bagātība ir mājoklis, kas nodro&scaron ina viņu dzīves stabilitāti, viņu dzīvo&scaron anu. Tie ir divu vai trīs istabu dzīvokļu īpa&scaron nieki daudzdzīvokļu mājās vai nelielu namu īpa&scaron nieki laukos.

Žurnālistika | Sandra Veinberga | Lapa 2

Lūdzu zvanu! Balsosim par to, lai tiktu nolasīts katra deputāta balsojums par 8. priek&scaron likumu! Lūdzu balso&scaron anas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 89, pret - 55, atturas - nav. Tātad priek&scaron likums nolasīt katra deputāta balsojumu nav atbalstīts.

Bergsblogo | Latviešu uzņēmēja piedzīvojumi ASV | Lapa 6

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par 86. - deputātu Liepiņas, &Scaron mita, Benhenas-Bēkenas, Sprūdes, Gobzema un Stepaņenko iesniegto priek&scaron likumu! Lūdzu balso&scaron anas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 87, pret - 58, atturas - 7. Priek&scaron likums nav atbalstīts.

Starp citu, gan ministru, gan deputātu algas šogad arī kļūs lielākas, jo tās ir piesaistītas vidējam atalgojumam tautsaimniecībā. Bet jūs uzskatāt, ka skolotāju algas nav jāceļ. Jūs pārmetat skolotājiem, ka viņu ir pārāk daudz, ka skolu ir pārāk daudz, salīdzinot ar bērnu skaitu valstī. It kā skolotāji būtu vainīgi pie tā, ka bērnu skaits valstī samazinās. It kā skolotāji būtu vainīgi pie tā, ka cilvēki brauc prom uz citām valstīm. It kā skolotāji būtu vainīgi pie tā, ka reģioni iztukšojas. Un it kā skolotāji būtu vainīgi pie tā, ka ekonomikas izaugsme nav pietiekama.

Lūdzu zvanu! Balsosim par 57. - deputātes Danas Reiznieces-Ozolas un deputātes Andas Čak&scaron as iesniegto priek&scaron likumu! Lūdzu balso&scaron anas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 86, pret - 55, atturas - nav. Priek&scaron likums nav atbalstīts.

Ja mēs vēlamies atbalstīt Latvijas zinātni, par ko &scaron eit visi tik daudz ir runāju&scaron i, tad valstij jāturpina finansēt &scaron o unikālo iekārtu uzturē&scaron anu.

&Scaron ī gada budžetā &scaron ādu atbalstu es neredzu. Par spīti tam, ka jūs it kā esat lieli NVO atbalstītāji. Tā ka &scaron is ir konkrēts priek&scaron likums, kā mēs varam vēl &scaron ogad pagūt noorganizēt konkursu. SIF tam ir gatavs, lai atbalstītu reģionālas un vietējas nozīmes nevalstiskās organizācijas.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu &ldquo Grozījumi Izglītības likumā&rdquo otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balso&scaron anas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 55, pret - 88, atturas - nav. Likums pieņemts.

SĀCIET KRIPTOVALŪTAS TIRDZNIECĪBU

Atstājiet savu komentāru